[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบล นาคูณใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0878540881
e-Service

การบริหารองค์กร
การบริหารงานท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณ
กระดานข่าว/ประกาศ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

" บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต


พันธกิจในการพัฒนา(Mission)

จากวิสัยทัศน์การพัฒนา ได้นำมากำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจได้ 14 ภารกิจ ดังนี้

 • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 • จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งหมู่บ้าน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 • ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน
 • ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม
 • จัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ฟื้นฟูศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 • การดำเนินนโยบายตามปรัชญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

เลขที่ 172 ม. 2 บ้านนาคูณใหญ่ ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ : 0-4253-0925 โทรสาร : 0-4253-0925 อีเมล : 6480905@dla.go.th