[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบล นาคูณใหญ่
e-Service

การบริหารองค์กร
การบริหารงานท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณ
กระดานข่าว/ประกาศ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
  หมวดหมู่ : การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
เรื่อง : การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่
โดย : admin3
เข้าชม : 181
จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนี้
1.การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น
2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปและติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ
3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม
4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือคำแนะนำในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง
5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป โดยศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่ จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานกฎหมายและคดี

โทร.042530925 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม5 อันดับล่าสุด

      การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่ 19/เม.ย./2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

เลขที่ 172 ม. 2 บ้านนาคูณใหญ่ ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ : 0-4253-0925 โทรสาร : 0-4253-0925 อีเมล : 6480905@dla.go.th