[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบล นาคูณใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0878540881
e-Service

การบริหารองค์กร
การบริหารงานท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณ
กระดานข่าว/ประกาศ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคูณใหญ่
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
  หมวดหมู่ : ส่งเสริมความโปร่งใส-การเปิดเผยข้อมูล
เรื่อง : 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย : saowaros
เข้าชม : 242
พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563   
ดาวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/061.pdf


2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/062.pdf


3.กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/063.pdf


4.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/064.pdf


5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/065.pdf


6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/066.pdf


7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/067.pdf


8.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/068.pdf


9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/069.pdf


10.พระราชกฤษฎีการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/0610.pdf


11.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/0611.pdf


12.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/0612.pdf


13.โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/0613.pdf14.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
าวน์โหลดไฟล์>>Download


15.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
าวน์โหลดไฟล์>>Download/UserFiles/File/0615.pdf


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ส่งเสริมความโปร่งใส-การเปิดเผยข้อมูล5 อันดับล่าสุด

      15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 26/เม.ย./2565
      1 โครงสร้าง 13/พ.ค./2564
      2 ข้อมูลผู้บริหาร 8/ก.ค./2563
      3 อำนาจหน้าที่ 8/ก.ค./2563
      4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 8/ก.ค./2563


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

เลขที่ 172 ม. 2 บ้านนาคูณใหญ่ ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ : 0-4253-0925 โทรสาร : 0-4253-0925 อีเมล : 6480905@dla.go.th